Tämä taideterapia on Brasilialaisen Marianne Da Silva Bradon kehittämä yhdistelmä logoterapiaa, joka perustuu humanistiseen hoitofilosofiaan; Vicktor Franklinin filosofiseen psykoterapiaan ja Margarethe Hauschkan taideterapiaan. Margarethe Hauschkan mukaan Steiner kuvaa maalaustaiteen yliaistilliseksi alkuperäksi maailmaa, jossa olemme nukahtamisen ja heräämisen välillä.
Hänen mukaansa maalaustaiteen vaikuttavuus on väreissä, ja värien merkitys on sisäisempi kuin kuvan.

Ihmisen omat, parantavat voimat aktivoidaan taiteen avulla. Taideterapia vapauttaa sisäistä voimaa. Logoterapia opettaa, että tämä voima on meidän henkisellä tasollamme, josta meidän on se haettava. LogoArt on menetelmä, jossa emme ainoastaan puhu, vaan teemme, maalaamme, muovailemme tai käytämme muita taiteen ilmaisumuotoja. Maalausterapiassa maalataan rauhallisesti väreillä, pysähdytään ja katsellaan maalausta. Maalaamalla harjoitellaan tasapainoa menemällä väreihin ja ottamalla niihin etäisyyttä. Maalaaminen myös harjaannuttaa ratkaisujen tekemisessä, koska maalatessa niitä on tehtävä koko ajan. Tärkeämpää kuin se, mitä maalataan, on se, miten maalataan.
Taideterapiassa ei arvostella valmita töitä, luova prosessi on tärkein, ei lopputulos.