Konservoinnin tehtävänä on säilyttää kulttuuriperintö mahdollisimman aitona ja hyväkuntoisena tuleville sukupolville.

Konservoinnin tarkoitus tulee olemaan teosten säilymisen takaaminen pitkälle tulevaisuuteen.
Työssä käytetää perinteisiä työskentelytapoja ja tunnetusti pitkillä aikaväleillä kestäviä materiaaleja.
Erityistä huolellisuutta kiinnitetään dokumentointiin.
Tarkka dokumentointi takaa sen, että kuvaus teosten konservoinnista säilyy tulevien konservoijien avuksi ja uudelleenarvioitavaksi.
Tällä hetkellä suurimpia ongelmia lasin konservoinnissa on epämääräisten vanhojen korjausten selvitystyö..