2002 Visavuoren museosäätiö/ Ateljeerakennuksen lyijylasitöiden konservointi, projekti 1

Työtehtäviin sisältyi mm. Lyijylasien oikaisu, vanhan lyijykitin poisto, kittauksien uusiminen, lyijylasienpuhdistukset, lyijykiskojen uusiminen, katkenneiden lyijykiskojen juotokset, vanhojen huonokuntoisten juotosten poisto ja uudelleen juotos, tukiteräksien asennukset, lyijylasitöiden sekä korjaustöiden dokumentointi.